Serge Stroo Hoeke - 50 melkkoeien

“IK HEB NU MEER TIJD OM OOK OP ANDERE ZAKEN TE FOCUSSEN”

‘Ovalert neemt mij veel werk uit handen. We hebben ook nog een landbouw- en een loonbedrijf, en ik ben nog actief in het grondverzet. We hebben het dus druk en zijn regelmatig op andere plekken dan de melkveehouderij. Met Ovalert heb ik het bedrijf beter in de hand en kan ik me ook op die andere zaken focussen. Ik haal nu een beter rendement in minder tijd. Ovalert overtreft mijn verwachtingen. Zonder Ovalert zou ik praktisch in de stal moeten wonen om een dergelijke tussenkalftijd te bereiken.’