Mathieu Verheyen Ulicoten - 115 melkkoeien

“OVALERT MELDT OOK DIEREN MET EEN VERMINDERDE ACTIVITEIT, BIJVOORBEELD WANNEER EEN KOE ZIEK IS”

‘Sinds november 2011 werk ik met Ovalert en ik zou het niet meer kunnen missen. Het is mijn belangrijkste hulpmiddel voor het terugdringen van de tussenkalftijd.

Vandaag was bijvoorbeeld koe 125 tochtig. Eigenlijk was er aan deze koe niet zo veel te zien, maar de lamp in de stal brandde en de module van Ovalert in VeeManager gaf duidelijk aan dat ze tochtig was. En dat gebeurt wel vaker. De koeien laten hun tocht niet altijd goed zien of zijn vaak ’s nachts tochtig. En dan mis je snel een bronst.

Mijn keuze voor Ovalert is vooral een keuze voor betrouwbaarheid. Ik heb het uitgebreide pakket gekozen: op het moment dat Ovalert een tochtige koe meldt, ontvang ik niet alleen een sms’je, maar wordt ook de tocht geregistreerd in VeeManager. Daar kies ik dan een passende stier uit het SAP-advies en met één klik wordt de inseminatie aangemeld bij de ki-service.

Ik ben supertevreden met mijn investering.’