HOE OVALERT WERKT

De alles-in-één-oplossing monitort de dieren dag en nacht, signaleert tochtige dieren en geeft gezondheidsattenties.

De techniek van Ovalert 

Ovalert is een totaaloplossing inclusief poot- of halsresponder. Deze is koppelbaar met VeeManager, maar kan ook los worden gebruikt. Het gebruiksvriendelijke systeem bestaat verder uit een of meer antennes en een procescomputer die verbonden is met uw pc of netwerk. Uitlezen van de gegevens met een smartphone of tablet op afstand is mogelijk. U bent dus altijd op de hoogte en kunt snel en adequaat handelen. Binnen Ovalert heeft u de keuze uit hardware van Nedap of SCR SenseTime.

Welk systeem past het beste bij uw bedrijfsvoering?

HARDWARE VAN NEDAP

Pootofhalsresponder Antenne ID-controller Procescontroller Sms-attendering
Poot- of halsresponder
De responder meet activiteit en heeft de mogelijkheid tot sta/lig monitoring (poot) of vreetmonitoring (hals). Zowel tocht als mogelijke gezondheidsproblemen worden gedetecteerd.
Antenne
Met de antenne worden gegevens uitgelezen over een afstand van 50 tot 80 meter. De lange afstandsantenne heeft een bereik tot 1000 meter bij de pootresponder en 500 meter bij de halsresponder.
ID-controller
Dit is de ontvanger voor de antenne. De ID-controller stuurt de responderdata door naar de procescontroller.
Procescontroller
Hier wordt de responderdata omgevormd naar een attentie. Deze worden naar een pc of router gestuurd.
Sms-attendering
Als een dier tochtig is komt een attentie op uw pc, smartphone of tablet binnen. U kunt het ook zo instellen dat u tevens een sms-attentie ontvangt.

 

HARDWARE VAN SCR SENSETIME

Sms-attendering
SCR cSense responder
De responder registreert het koegedrag van een individueel dier op het bedrijf. Verzamelde data worden 24 uur bewaard in de responder.
De collector
De collector ontvangt en analyseert de signalen. De analyses worden omgezet in attenties voor tochtdetectie en gezondheid.
POE adapter
De collector is met een enkele kabel verbonden met een POE-adapter en wordt gekoppeld aan de router. Via een internetverbinding worden data uitgewisseld met CRV.
Uitlezen attenties
De attenties zijn terug te zien via de Ovalertmodule in VeeManager, via sms en via de VeeManager-app.

 

Meer informatie? Kijk ook eens naar onderstaande tabel en neem gerust contact met ons op!

 Nedap SCR SenseTime
PootresponderHalsresponderStarterGeavanceerdPremium
responderresponderresponder
Meting- Stappen
- Uren liggen
- Opstaan
- Activiteit
- Vreten
- Herkauwen
- Inactief
- Positie
- Tochtgedrag- Tochtgedrag
- Vreetgedrag
- Herkauwactiviteit
- Overig koegedrag
- Tochtgedrag
- Vreetgedrag
- Herkauwactiviteit
- Overig koegedrag
- Groepsgedrag
Bereik antenneRadius max.
1000 m
Radius max.
500 m
Rechthoek
max 200x500 m
combineer antennes voor groter bereik
Rechthoek
max 200x500 m
combineer antennes voor groter bereik
Rechthoek
max 200x500 m
combineer antennes voor groter bereik
ISO-herkenningJa, in de responderJa, in de responderJa, via HDX oormerkenJa, via HDX oormerkenJa, via HDX oormerken
TochtmonitoringTochtattenties geïntegreerd met SAP-advies, ki-opgave en dhz-registratieTochtattenties geïntegreerd met SAP-advies, ki-opgave en dhz-registratieTochtattenties geïntegreerd met SAP-advies, ki-opgave en dhz-registratieTochtattenties geïntegreerd met SAP-advies, ki-opgave en dhz-registratieTochtattenties geïntegreerd met SAP-advies, ki-opgave en dhz-registratie
Gezondheids-monitoringAfwijkingen in:

- liggedrag
- minder stappen
- Urgent: te lang liggen
Afwijkingen in:

- vreetgedrag
- inactiviteit
- Urgent: niet vreten
- Urgent: te lang inactief
GeenAttenties op basis van gezondheidsindex
Urgent:
- koeien in nood
- problemen met kalven
Attenties op basis van gezondheidsindex
Urgent:
- koeien in nood
- problemen met kalven

Groepsattenties
Overige inzichtenGroepsgedragGroepsgedragTochtindexTochtindexTochtindex
Groepsgedrag

OVALERT: een waardevolle investering

Meer dan 1600 veehouders in Nederland en Vlaanderen ontdekten al de meerwaarde van Ovalert. Daarom bieden wij een niet-goed-geld-teruggarantie. Bent u na 6 maanden niet overtuigd van Ovalert, dan ontkoppelen wij kosteloos uw Ovalert-systeem. Vraag de klantenservice naar de voorwaarden.